PROPOZICE TURNAJE

(platí pro XXIII. ročník 2017) 

  1. Herní systém: Turnaje se účastní 8 družstev, rozdělených do dvou čtyřčlenných základních skupin. V nich se celky utkají systémem „každý s každým“. Hodnocení výsledků:

                            a) vítězství – 3 body

b) remíza – 1 bod

c) porážka – 0 bodů

            O pořadí ve skupinách se rozhoduje podle následujících kritérií:

1.      vyšší počet dosažených bodů

2.      vyšší rozdíl branek ze všech utkání

3.      vyšší počet vstřelených branek

4.      vzájemný zápas

5.     neurčí-li tato kritéria pořadí, rozhodne se sérií 3 kopů z pokutové značky. Každý kop musí provádět jiný hráč. Nerozhodne-li se ani v této sérii, pokračuje se dále po jednom kopu do rozhodnutí.

Poté se celky utkají o konečné umístění systémem 4.A – 4.B, 3.A – 3.B, 2.A – 2.B, 1.A – 1.B. V případě nerozhodného výsledku utkání po skončení řádné hrací doby se o vítězi rozhodne sérií 3 kopů z pokutové značky (viz odst. 1, bod 5), utkání se neprodlužují.

 

  1. Hrací doba: V základních skupinách 2 x 10 minut, zápasy o konečné umístění 2 x 15 minut bez přestávek, hráči si pouze vymění strany. Mezi jednotlivými zápasy prostoj max. 5 minut.

 

3.     Kategorie: Starší žáci narození po 1.1.2002. 

 

  1. Hrací plocha: Hřiště pro házenou, branky na házenou (3 x 2 m), povrch – parkety. Pokutové území je vyznačeno tzv. „šestkou“, pokutová značka je ve vzdálenosti 7 m.

 

  1. Míč: Kožený na halovou kopanou.

 

  1. Pravidla – obvyklá pro halové turnaje mládeže:

a)     Počet hráčů: 4 + 1, střídání hokejovým způsobem. Za chybné střídání (příliš mnoho hráčů na hrací ploše) je družstvo potrestáno vyloučením jednoho hráče na dvě minuty.

 

b)      Autová vhazování: Zahrává se nohou, gól z autu není platný.

 

c)      Rohové kopy: Z místa pro rohový kop nohou.

 

d)      Pokutové kopy:  Ze značky 7 m.

 

e)    Hra brankáře: Brankář smí hrát rukou pouze v pokutovém území. Zahraje-li rukou mimo toto území, nařizuje se pokutový kop. Při výhozu nebo výkopu míče do hry, musí míč kontaktovat některého z hráčů ještě na vlastní polovině hrací plochy. (Kontakt podlahy nestačí!) Nestane-li se tak, nařizuje se přímý volný kop ve prospěch soupeře z místa, kde míč přešel půlicí čáru. Toto ustanovení platí vždy, jestliže před rozehrávkou brankář chytil míč rukama.

 

f)       Osobní tresty: Udělují se za přestupky uvedené v Pravidle XII „Pravidel fotbalu“.

Obdrží-li hráč žlutou kartu, je potrestán vyloučením na 2 minuty. Případné dosažení branky soupeřem udělený trest neruší!

Obdrží-li hráč červenou kartu, je potrestán vyloučením do konce utkání. Po 5 minutách smí nastoupit náhradník. V případě mimořádně závažného porušení pravidel (např. hrubá urážka rozhodčího) má organizační výbor turnaje právo pozastavit hráči činnost na 1 utkání turnaje.

 

g)    Malá domů: Posuzuje se jako při hře na velkém hřišti. Rukama může brankář hrát pouze v tom případě, jedná-li se o přihrávku tělem, kolenem, stehnem, hlavou. Ve všech ostatních případech se nařizuje pokutový kop!

 

h)      Ofsajd: Pravidlo zde neplatí, hráč nemůže být v ofsajdu.

 

i)        Pravidlo 3 sec.: Týká se autového vhazování, volných kopů, rozehrání brankářem. Nedodržení limitu:

a) volné kopy: přímý kop ve prospěch soupeře

b) autová vhazování: jeho výhodu získává soupeř

c) hra brankáře: rohový kop ve prospěch soupeře

d) kop z rohu: kop od branky ve prospěch soupeře

e) kop od branky: rohový kop ve prospěch soupeře

 

j)        Kontakt stropu: Autové vhazování ve prospěch neprovinivšího se družstva z místa ležícího nejblíže místu kontaktu stropu.

 

k)     Volné kopy: Všechny kopy jsou přímé. Při provádění přímého volného kopu jsou hráči provinivšího se družstva povinni dodržet vzdálenost 3 m od míče, v opačném případě jsou potrestáni žlutou kartou.

 

l)        Obecné ustanovení: Ve zde neuvedených případech platí ustanovení „Pravidel fotbalu“ v platném znění.

 

7.      Výstroj hráčů: Dres, trenýrky, stulpny, chrániče holení, sálová obuv se světlou podrážkou. Každé družstvo je povinno mít dvě sady dresů odlišné barvy. Právo volby dresů má družstvo uvedené jako první v rozlosování turnaje.

 

8.      Ceny: Jednotlivá pořadí, dále nejlepší brankář, nejlepší obránce, nejlepší útočník, nejlepší střelec a cena fair-play. O individuálních oceněních rozhodují formou ankety trenéři jednotlivých družstev.